Get Adobe Flash player

Filtr
 •      Pod takim hasłem dnia 21 grudnia 2012 roku, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Ks. Sylwestra Anusiewicza oraz wychowawczyń klas 1-3: pani Beaty Michalec, pani Marioli Barej i pani Renaty Zabłockiej przedstawili Jasełka.
  Było to wielkie przeżycie dla wszystkich. Maryja i Józef pochyleni nad żłóbkiem, przyjęli w darze serduszka od najmłodszych i dary od Trzech Królów. Kolędy, pastorałki i taniec w wykonaniu anielskich chórów i pastuszków, wprowadziły wszystkich w podniosły, świąteczny nastrój. Mali artyści i ich opiekunowie otrzymali podziękowania, gorące brawa i upominki.
   dsc 5000 1024x685dsc 5029 1024x685
  Więcej zdjęć w galerii.
   
  Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Łuków - Pan Mariusz Osiak, Skarbnik Gminy Pani Alina Baka, Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Pan Krzysztof Głuchowski, Radni Gminy - Pan Zbigniew Karwowski i Pan Mariusz Burdach, Dyrektor GZO w Łukowie Pan Bogdan Wiącek, Sołtys wsi Aleksandrów Krzysztof Kurowski i Rodzice.
  Święta Bożego Narodzenia to z pewnością czas głębokich wzruszeń i wspaniałych przeżyć w życiu każdej rodziny. Nasza społeczność szkolna zachowa na długo w swej pamięci klasowe Wigilie z udziałem Rodziców i występ naszych uczniów.
  Wychowawczynie dziękują Panu Jackowi Zabłockiemu za pomoc techniczną i Rodzicom za wsparcie w przygotowaniu strojów.
 •  

            W środę 24.10.2012 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego.

  Ten niezwykły dzień rozpoczął się mszą świętą, koncelebrowaną przez czterech księży w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie –   w  miejscowości, w której nasz Patron posługiwał przez ponad 20 lat. Mszę sprawowali: ks. Sylwester Frąc – proboszcz tamtejszej parafii, ks. Ireneusz Głowacki – proboszcz parafii  w Zembrach oraz ks. Sylwester Anusiewicz – nasz katecheta. Słowo Boże wygłosił ks. Zdzisław Borkowski. We mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyr. Danutą Matyką i gronem pedagogicznym, pan Krzysztof Głuchowski-  radny Sejmiku Województwa
  Lubelskiego, społeczność Szkoły Podstawowej w Mikłusach, której patronem jest również ks. Tadeusz Adam Leszczyński, wraz z dyrektorem panem Markiem Kulpą i nauczycielami.

 •  

   

   

   

   

   

   

                        Miłośnicy przyrody ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 20 czerwca 2012roku pod opieką pani Ewy Kurowskiej, pani Katarzyny Wąsiewicz, pana Daniela Lonty oraz pani Małgorzaty Wereszczyńskiej odwiedzili najbardziej naturalny kompleks  leśny na niżu Europy– Białowieski ParkNarodowy, w tym najstarszą część Obszar Ochrony Ścisłej, Park Pałacowy  i Ośrodek Hodowli Żubrów. Uczniowie z zachwytem przyglądali się dziko żyjącym gatunkom zwierząt kopytnych puszczy, przebywającym w rezerwacie takim jak: jelenie. sarny, łosie, dziki, tarpany  i żubronie, ale największym zainteresowaniem cieszyły się wilki  i ryś

 •    Pamiętamy, dziękujemy, przepraszamy”Pod tym hasłem w naszej szkole odbyła się 13 października 2011 roku uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Wereszczyńskiej, p. Ewy Kurowskiej, p. Katarzyny Wąsiewicz. Jak co roku zaproszeni zostali nauczyciele, którzy przez wiele lat pracowali w naszej szkole.

 •  

  Dnia 21 marca 2012r. w Szkole Podstawowej im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Aleksandrowie odbyła się uroczystość z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pod hasłem „Wiosenne potyczki klasowe”.

  Celem uroczystości było kultywowanie tradycji pożegnania zimy i powitanie wiosny. Uczniowie podczas wspólnych zabaw mieli okazję wysłuchania „Listu Pani Wiosny”, w którym Pani Wiosna zachęcała do udziału w proponowanych przez prowadzących zadaniach.

 •        Miłośnicy przyrody ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 20 czerwca 2012roku pod opieką pani Ewy Kurowskiej, pani Katarzyny Wąsiewicz, pana Daniela Lonty oraz pani Małgorzaty Wereszczyńskiej odwiedzili najbardziej naturalny kompleks  leśny na niżu Europy– Białowieski ParkNarodowy, w tym najstarszą część Obszar Ochrony Ścisłej, Park Pałacowy  i Ośrodek Hodowli Żubrów. Uczniowie z zachwytem przyglądali się dziko żyjącym gatunkom zwierząt kopytnych puszczy, przebywającym w rezerwacie takim jak: jelenie. sarny, łosie, dziki, tarpany  i żubronie, ale największym zainteresowaniem cieszyły się wilki  i ryś.

  Odwiedziliśmy także Muzeum Przyrodniczo-Leśne, w którym prezentowane są charakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne, procesy ekologiczne i zjawiska przyrodnicze. Jest ono jednym z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w naszym kraju. W dwóch salach wystawowych zaprezentowano przyrodę  i historię wielowiekowej działalności człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. Poznaliśmy zwierzęta roślinożerne i drapieżne, ptaki oraz zbiorowiska leśne - ols, grąd, łęg i bór.

  Ponieważ dzień był piękny i słoneczny odbył się spacer „Szlakiem Dębów Królewskichi Wielkich Książąt Litewskich”, który był jednocześnie „żywą lekcją” języka polskiego, historii i przyrody.

  Zajęcia w Białowieskim Parku Narodowym były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 • W bieżącym roku szkolnym pod kierunkiem p. Ewy Kurowskiej, p. Katarzyny Wąsiewicz, p. Daniela Lonty oraz p. Małgorzaty Wereszczyńskiej realizowany jest projekt ekologiczny „ Zielony Detektyw” , wdrażany w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Łuków”. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  Głównym założeniem projektu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną, kształtowanie odpowiedzialnego stosunku dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej wobec zagadnień ochrony środowiska, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu oraz inspirowanie do działań na rzecz środowiska przyrodniczego. W strukturze realizacji programu „ Zielony Detektyw’ wyodrębniliśmy trzy działy programowe:
  I. Jesteśmy częścią Przyrody:
  • Przyrodnicze wędrówki po Polsce.
  • Formy ochrony przyrody.
  • Walory przyrodnicze najbliższego otoczenia. Spacerkiem po otaczających ekosystemach – jestem Eko – reporterem:
  • Pospolite gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.
  • Ciągnie wilka do lasu. O znaczeniu kontaktów człowieka z przyrodą.
  • Wpływ człowieka na środowisko. Granice wolności człowieka.
  • Cywilizacyjny rozwój a stan przyrody.
  • Jak oszczędzać zasoby przyrody?
  • Odpady i zanieczyszczenia w najbliższej okolicy.
  II. Eko – konkursy, przedstawienia, turnieje, przedsięwzięcia środowiskowe.
  III. Zajęcia w plenerze.

  Małgorzata Wereszczyńska
   

 • strona

GMINA ŁUKÓW

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3